Meny Stäng

Vision

Vision 

4:e teatern ska vara en lokalt förankrad teater!

  • 4:e teatern ska arbeta involverande och öppet. Teatern ska vara en tillgänglig, offentlig plats där barn, unga och unga vuxna kan känna sig hemma och inbjudna. Teatern ska vara en plats för diskussion, kunskapsutbyten och konstupplevelser. En plats för planerade och spontana möten.
  • 4:e teatern ska vara ett fönster för världen mot Västerås och ett fönster för Västerås mot världen.
  • 4:e teaterns pedagogiska uppdrag ska vara alltid integrerat i vår repertoar, i vår repetitionsprocess samt i mötet med vår målgrupp.

 

4:e teatern ska göra normkritisk, samhällsengagerad och progressiv scenkonst ur ett barn- och ungdomsperspektiv för barn, unga och unga vuxna.

  • 4:e teatern ska arbeta med fantasi, empati och demokrati. Vi ska ständigt prata om medmänsklighet som en politisk handling. Teatern ska verka för ett öppet demokratiskt samhälle genom vår kärnverksamhet och genom ett aktivt samhällsengagemang.
  • 4:e teatern ska arbeta med ett undersökande researchbaserat arbete där den presumtiva målgruppen alltid är i fokus. Teatern ska alltid ta barn, unga och unga vuxna på största allvar och vi ska alltid stå på deras sida.
  • 4:e teatern ska med vår konst alltid söka den emotionella reaktion som också lämnar ett intellektuellt överskott. Teatern ska vara en plattform för samtal om och ska beröra dem ämnen som är för svåra att diskutera i vardagen.

 

4:e teatern ska vara en självklar del av det rikstäckande scenkonstutbudet.

  • 4:e teatern ska vara en fri teatergrupp som arbetar ur ett nationellt perspektiv med turnerande barn- och ungdomsteater. Genom ett vässat och välfungerande turnémaskineri och produktion av högkvalitativ scenkonst ska teatern kännas närvarande i hela landet.
  • 4:e teatern ska också vara en attraktiv och välmående arbetsplats dit såväl konstnärlig som administrativ personal lockas att söka sig.
  • 4:e teatern ska vara ett starkt kollektiv som alltid minns att våra bästa tankar kommer från varandra.